Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Zgodnie z art. 63. § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257) - Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP -  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168  - dostęp 06.07.2017 r.)

Zdjęcie epuap2_2_naglowek.jpg

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U.2015.971  z zm.) szkoła  uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą znajdującą się na Elektronicznej Platformie usług Administracji Publicznej.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/ZS2BIIIK_Kol - link działa tylko w przypadku osoby zarejestrowanej na platformie ePUAP2, posiadającej ważny Profil Zaufany.

 

Informacja, jak założyć Profil Zaufany dostępna jest tutaj:   http://pz.gov.pl 

Adres skrytki ESP na ePUAP2:              /ZS2BIIIK_Kol/SkrytkaESP
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  08‑08‑2017 13:33:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  08‑08‑2017 13:33:07
Data ostatniej aktualizacji:
08‑08‑2017 13:41:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive