Statystyki


Title Author View Count
Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego Marek Wiśniewski 25679
Rozstrzygnięcia zamówień publicznych Marzena Ciepłuch 22780
Kadra Szkoły Marzena Ciepłuch 22017
Zamówienia publiczne Marzena Ciepłuch 19376
Typy szkół Marzena Ciepłuch 17387
Technikum Zawodowe Nr 3 Marzena Ciepłuch 17134
Nabór na wolne stanowiska pracy Marzena Ciepłuch 16876
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Marzena Ciepłuch 15804
Statuty Zespołu Szkół Marzena Ciepłuch 13972
Wewnątrzszkolny System Oceniania Marzena Ciepłuch 13833
Rada Rodziców Marzena Ciepłuch 13831
Samorząd Uczniowski Marek Wiśniewski 10878
Regulamin organizacyjny pracowników Zespołu Szkół Marzena Ciepłuch 8606
Branżowa Szkoła I stopnia Marzena Ciepłuch 3962
Koncepcja Pracy Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu na lata 2014-2018 Marzena Ciepłuch 3040