Statystyki


Title Author View Count
Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego Marek Wiśniewski 30708
Rozstrzygnięcia zamówień publicznych Marzena Ciepłuch 22965
Kadra Szkoły Marzena Ciepłuch 22519
Zamówienia publiczne Marzena Ciepłuch 20087
Typy szkół Marzena Ciepłuch 17860
Technikum Zawodowe Nr 3 Marzena Ciepłuch 17336
Nabór na wolne stanowiska pracy Marzena Ciepłuch 17296
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Marzena Ciepłuch 15924
Statuty Zespołu Szkół Marzena Ciepłuch 14197
Wewnątrzszkolny System Oceniania Marzena Ciepłuch 13931
Rada Rodziców Marzena Ciepłuch 13925
Samorząd Uczniowski Marzena Ciepłuch 10959
Regulamin organizacyjny pracowników Zespołu Szkół Marzena Ciepłuch 9084
Branżowa Szkoła I stopnia Marzena Ciepłuch 4225
Koncepcja Pracy Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu na lata 2014-2018 Marzena Ciepłuch 3256