Statystyki


Title Author View Count
Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego Marek Wiśniewski 26774
Rozstrzygnięcia zamówień publicznych Marzena Ciepłuch 22881
Kadra Szkoły Marzena Ciepłuch 22128
Zamówienia publiczne Marzena Ciepłuch 19805
Typy szkół Marzena Ciepłuch 17496
Technikum Zawodowe Nr 3 Marzena Ciepłuch 17196
Nabór na wolne stanowiska pracy Marzena Ciepłuch 16963
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Marzena Ciepłuch 15836
Statuty Zespołu Szkół Marzena Ciepłuch 14036
Wewnątrzszkolny System Oceniania Marzena Ciepłuch 13854
Rada Rodziców Marzena Ciepłuch 13851
Samorząd Uczniowski Marek Wiśniewski 10893
Regulamin organizacyjny pracowników Zespołu Szkół Marzena Ciepłuch 8798
Branżowa Szkoła I stopnia Marzena Ciepłuch 4043
Koncepcja Pracy Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu na lata 2014-2018 Marzena Ciepłuch 3087