Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego Marek Wiśniewski 30105
Rozstrzygnięcia zamówień publicznych Marzena Ciepłuch 22942
Kadra Szkoły Marzena Ciepłuch 22458
Zamówienia publiczne Marzena Ciepłuch 19998
Typy szkół Marzena Ciepłuch 17767
Technikum Zawodowe Nr 3 Marzena Ciepłuch 17296
Nabór na wolne stanowiska pracy Marzena Ciepłuch 17233
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Marzena Ciepłuch 15895
Statuty Zespołu Szkół Marzena Ciepłuch 14162
Rada Rodziców Marzena Ciepłuch 13914
Wewnątrzszkolny System Oceniania Marzena Ciepłuch 13913
Samorząd Uczniowski Marzena Ciepłuch 10946
Regulamin organizacyjny pracowników Zespołu Szkół Marzena Ciepłuch 9027
Branżowa Szkoła I stopnia Marzena Ciepłuch 4176
Koncepcja Pracy Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu na lata 2014-2018 Marzena Ciepłuch 3223