Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego Marek Wiśniewski 24847
Rozstrzygnięcia zamówień publicznych Marzena Ciepłuch 22760
Kadra Szkoły Marzena Ciepłuch 21989
Zamówienia publiczne Marzena Ciepłuch 19316
Typy szkół Marzena Ciepłuch 17347
Technikum Zawodowe Nr 3 Marzena Ciepłuch 17115
Nabór na wolne stanowiska pracy Marzena Ciepłuch 16826
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Marzena Ciepłuch 15780
Statuty Zespołu Szkół Marzena Ciepłuch 13940
Rada Rodziców Marzena Ciepłuch 13821
Wewnątrzszkolny System Oceniania Marzena Ciepłuch 13820
Samorząd Uczniowski Marek Wiśniewski 10867
Regulamin organizacyjny pracowników Zespołu Szkół Marzena Ciepłuch 8486
Branżowa Szkoła I stopnia Marzena Ciepłuch 3937
Koncepcja Pracy Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu na lata 2014-2018 Marzena Ciepłuch 3017